کیف پول

با کیف پول وارلی، به راحتی و از طریق نرم افزار موبایلی، کیف های متفاوت تعریف نموده و بدون نیاز به داشتن کارت و فقط از طریق اسکن بارکد پذیرنده نسبت به پرداخت وجه خدمات دریافت شده اقدام نمایید.

کیف پول وارلی چیست؟
راهنمای استفاده از کیف پول وارلی

تعریف یک کیف پول عمومی براساس شماره موبایل ثبت شده در نرم افزار ۱

تخصیص یک بارکد اختصاصی و شناسه شهروندی براساس کیف پول عمومی ۲

شارژ کیف پول از طریق کلیه کارت های عضو شبکه شتاب ۳

خرید و پرداخت وجه از طریق اعتبار داخلی کیف شخصی با اسکن بارکد پذیرنده ۴

خرید و پرداخت وجه از طریق کارت های عضو شبکه شتاب با اسکن بارکد پذیرنده ۵

انتقال اعتبار به کیف پول سایر اعضای شبکه ۶

انتقال وجه از کارت های عضو شتاب به کیف پول سایر اعضای شبکه ۷

امکان ایجاد چندین کیف پول برای یک شخص دارای چند کسب و کار ۸

امکان تعریف کیف پول اشخاص حقوقی با مالکیت چندین نفر از اعضا ۹

امکان نقد کردن اعتبار موجود در کیف شخصی به صورت لحظه ای تا سقف معین ۱۰

امکان نقد کردن اعتبار بیش از سقف معین تا ۲۴ ساعت بعد از ثبت درخواست ۱۱

دانلود اپلیکیشن
ایجاد حساب کاربری
ورود به بخش کیف پول
انتقال
انتخاب کیف پول
انتخاب کیف پول گیرنده
درج مبلغ انتقال
ورود رمز پرداخت
تایید و انتقال
دریافت رسید با موفقیت
خرید
شارز کیف پول
اسکن بارکد
انتخاب مبلغ
ورود رمز پرداخت
پرداخت وجه
دریافت رسید با موفقیت
نقد کردن اعتبار
انتخاب کیف پول
انتخاب مبلغ مطابق قوانین سامانه
انتخاب حساب مقصد
ورود رمز پرداخت
تایید درخواست
انتظار جهت واریز وجه به حساب
برای دریافت تسهیلات کیف پول وارلی ، اپلیکیشن وارلی را نصب کن !
یا
مستقیما از Google Play دانلود نمایید: